Terms

TELEDERMATOLÓGIAI ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁNAK RÉSZLETES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

fogyasztók számára


AIP Medical Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. II. em.

Cg.01-10-141306

Eszközbiztosító


és


AIP Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 15. B. ép. 2. em. 1.

Cg. 01-09-388612

Szolgáltató


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:ÁSZF) az AIP Medical Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. II. em; cégjegyzékszám: 01-10-141306, adószám: 29193866-2-41; elektronikus elérhetőség: [email protected]; képviselik: Kovács Máté Balázs és Fazekas István igazgatósági tagok együttesen, a továbbiakban:Eszközbiztosító), valamint az AIP Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-388612, székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 15. B. ép. 2. em. 1., képviseli: Fazekas István, ügyvezető a továbbiakban:Szolgáltató), továbbá a https://derm.aip.ai/sign-up/hu domain alatt (a továbbiakban: Honlap) biztosított teledermatológiai szolgáltatást igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Eszközbiztosító és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

A Honlap egy olyan weboldal, amelyen a Szolgáltató egészségügyi személyzet (orvosok) közreműködésével az Eszközbiztosító tulajdonában álló AIPDerm döntéstámogatási rendszer (a továbbiakban: AIPDerm vagy Alkalmazás) felhasználásával teledermatológiai szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújt az alábbiak szerint.

Ön a Honlap, az AIPDerm és a Szolgáltatás használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért kérjük, a Szolgáltatás használata előtt figyelmesen olvassa el az abban foglaltakat.

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A HONLAP ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

I.1. A Szolgáltatás bemutatása

A Szolgáltató együttműködési megállapodást kötött az Eszközbiztosítóval, amelynek alapján a Szolgáltatás a Honlapon keresztül valósul meg. Az AIPDerm kizárólag webböngészőn keresztül érhető el és használható, így különösen applikáció letöltésére nincs lehetőség.

A Szolgáltatás igénybevételében részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy, aki érvényes Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ szám) rendelkezik (a továbbiakban: Felhasználó), aki a Honlapon a szükséges adatainak rögzítésével elektronikusan regisztrál. 18. életévét még nem betöltött, kiskorú természetes személy regisztrációjához a törvényes képviselő nyilatkozata is szükséges, melyet a regisztráció során tud megadni. Kiskorú személyt annak saját adataival kell regisztrálni.

Az Eszközbiztosító dermatológiai képfeldolgozási és diagnosztikai megoldást készít, széles körű egészségügyi felhasználás céljából. A cél, hogy a lakosság nagy tömegeit lehessen hatékonyan és gyorsan tesztelni/vizsgálni annak megállapítása céljából, hogy további, mélyebb egészségügyi vizsgálatok elvégzése, szakorvosi beavatkozás szükséges-e. A tevékenység magában foglalja a Felhasználó azonosítását, kép elkészítését, a kép automatikus feldolgozását, kiértékelését, szakorvos általi megerősítést és diagnózis felállítását, majd a diagnózis megküldését. A szolgáltatás nem sürgősségi betegellátás, amennyiben hirtelen keletkező, súlyos rosszullét merül fel, úgy szakorvos azonnali, személyes felkeresése javasolt.

Ennek érdekében az Eszközbiztosító kifejlesztett egy automatizált mesterséges intelligencia alapú képfeldolgozó eljárást, valamint az Alkalmazást, amelyen keresztül a lakosság el tudja érni ezt az értékelő, diagnosztizáló szolgáltatást.

A Felhasználó kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy már az elállási jog gyakorlására szolgáló határidő leteltét megelőzően is kezdje meg a Szolgáltatás teljesítését. Felhasználó tudomásul veszi, hogy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás maradéktalan teljesítése után elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján nem gyakorolhatja.

I.2. A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó alapvető információk

A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött azzal, hogy a Szolgáltatásban a jelen ÁSZF, illetve az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával lehet részt venni. A részvételhez a Felhasználónak regisztrálnia kell a Honlapon, azonosítania kell magát, amely során meg kell adnia a személyes adatok közül a kötelezően megadandó adatokat (vezetéknév, keresztnév, születési hely, telefonszám, lakcím, anyja születési neve, e-mail cím, TAJ szám, a rendszerbe való belépéshez szükséges azonosító és jelszó). Az Alkalmazás használatával kapcsolatos adatkezelésre a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója részletes szabályokat állapít meg. Meglévő Felhasználó esetén csak az azonosítóját és egyedi jelszavát kell megadnia a belépéshez és használathoz.

A regisztrációt követően a Felhasználó azonnal tudja használni az Alkalmazást.

A Felhasználók a Honlapon történő Regisztrációt követően jogosulttá válnak:

− az „Új vizsgálat” gombra kattintva a problémás bőrfelületről képet feltölteni;

− a bőrelváltozásról a diagnózis felállításának elősegítése érdekében feltett kérdésekre válaszolni (például, hogy a bőr mekkora részét érinti a probléma, mióta áll fenn a probléma, tapasztal-e viszketést, fájdalmat, van-e láza stb.);

− az AIPDerm Alkalmazás használata révén bőrgyógyászati problémáját azonosíttatni;

− az AIPDerm által felállított előzetes és emberi beavatkozás nélkül tett diagnózist minden esetben bőrgyógyász szakorvossal felülvizsgáltatni a végleges diagnózist megelőzően;

− az eset összes körülményétől függően, elektronikus vény részükre történő kiállítására vagy további, személyes konzultációra a Semmelweis Bőrklinikán vagy a területileg illetékes szakrendelőben;

− ambuláns lap kiállíttatására;

- e-mailes értesítést kapni az eredményről, amely alapján a Honlapon az „irányítópult” menüpont alatt megtekinthető a diagnózis és a kezelési terv;

- az AIPDerm teledermatológiai rendszerében lévő vizsgálat Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) előzményként történő rögzíttetésére.

A regisztráció és a felhasználói fiók bármikor indokolás nélkül törölhető, amely alapján a Felhasználó Honlap-felhasználási jogosultsága és így az Eszközbiztosítóval fennálló kapcsolata megszűnik, a Felhasználó adatai az Eszközbiztosító rendszerében visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek. Amennyiben a regisztráció és a felhasználói fiók törlésére a vizsgálat beküldése után kerül sor, de a Felhasználó diagnózist még nem kapott, úgy a regisztráció és a felhasználói fiók törlésével a vizsgálat is törlődik, amely esetben a Felhasználó részére a díj visszafizetésre kerül, ha az ügyfélszolgálatnál írásban kezdeményezi azt.

Amennyiben a regisztráció és a felhasználói fiók törlésére a diagnózis kézhezvételét követően kerül sor, úgy az eredmények az EESZT-ben rögzítésre kerültek, azokat a Felhasználó ott elérheti, megismerheti, díjvisszafizetésre ebben az esetben nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtása megvalósult.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhasználó által a vizsgálathoz megküldött információk (fotók, testfelület konkrét helye, tünetek stb.) – a GDPR-ral összhangban – anonimizáltan, az AIPDerm további fejlesztése érdekében továbbra is megtartásra kerülnek, amelyek azonban már nem minősülnek személyes adatnak.

Tájékoztatjuk, hogy az integrált egészségügyi informatikai rendszerben (EESZT) tárolt adatokat az Eszközbiztosító a felhasználói fiók törlése ellenére sem tudja törölni.

I.3. A megrendelés folyamata, díjfizetés

I.3.1. Megrendelő közvetlen kapcsolatfelvétele a Szolgáltatóval

Szolgáltatás igénybevétele:

1. a rendszerbe belépve a zöld színnel jelzett “Új vizsgálat” gombra kattintva kezdhető meg a teledermatológiai konzultáció.

2. a vizsgálat egy fénykép feltöltésével kezdődik. Igyekezzen minél jobb minőségű képet készíteni a bőrelváltozásról. Egy vizsgálat során egy darab fotó tölthető fel. Ha több bőrproblémája is van, azoknak külön vizsgálatot kell indítania. Próbálja meg a képet úgy elhelyezni a keretben, hogy a bőrelváltozás középen legyen. A rendszer segít a kép körülvágásában. Majd nyomja meg a “következő lépés gombot”.

3. ezután az ábra segítségével jelölje be a testrészt, ahol készült a kép. Több testrészt is kiválaszthat, ha a panasza többre kiterjed. Majd nyomja meg a “következő lépés gombot”.

4. a további kérdések fül alatt a betegség beazonosítását segítő kérdéseket kell megválaszolnia. Például, hogy a bőr mekkora részét érinti a probléma, mióta áll fenn a probléma, tapasztal-e viszketést, fájdalmat, van-e láza. Próbáljon meg pontosan válaszolni a kérdésekre, majd nyomja meg a “következő lépés gombot”.

5. ezután a fizetési felület következik, itt tudja a csomagot kiválasztani, majd a „Fizetés” feliratú gombra kattintás után fizetni, illetve valamilyen kupont felhasználni.

6. a fizetés után egy összefoglaló felületre kerül, ahol láthatja az összes bevitt adatot. Kérjük, ellenőrizze le, mindent jól adott-e meg.

7. ezután nyomjon a zöld „Beküldés” gombra. Ezzel véget is ért az Ön feladata.

Szakszerű diagnózisát és kezelési javaslatát az Ön és a Szolgáltató közötti szerződés létrejöttét követő három munkanapon belül megkapja (a határidő első napja a szerződés létrejöttét követő nap).

Ingyenes vizsgálatra jogosító kupont kap, illetve amennyiben ír az ügyfélszolgálatnak, kezdeményezheti a pénz visszatérítését a kupon helyett:

- amennyiben nem kapja meg diagnózisát és kezelési javaslatát a csomagban meghatározott időtartamon belül (pl: három munkanapon belül), vagy

- amennyiben az orvos nem tudja megállapítani a diagnózist ÉS ezért személyes vizsgálatra küldi tovább. (Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az orvos meg tudja állapítani a diagnózist, és úgy küldi személyes vizsgálatra, hiszen hatályos diagnózist és kezelési tervet kapott, illetve arra az esetre, ha a diagnózis azt állapítja meg, hogy a bőrfelület egészséges.)

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Ön a „FIZETÉS” feliratú gombra kattintással, és a megrendelt Szolgáltatás kifizetésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és az összeget a Szolgáltató visszatéríti.

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automatikusan küldött visszaigazoló e-mailt kap (első visszaigazolás), ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a weboldalon keresztül megérkezett, de ez az első visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automatikusan küldött visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza, úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 2 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

A Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő maximum 12 órában egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

I.3.2. Megrendelő harmadik személyen keresztül történő kapcsolatfelvétele a Szolgáltatóval

Amennyiben Ön a Szolgáltatást harmadik fél – például biztosítók, egészségügyi szolgáltatást közvetítők – által nyújtott szolgáltatáson keresztül rendeli meg, úgy a fenti, I.3.1. pontban foglaltak értelemszerűen irányadók azzal, hogy ebben az esetben a díjfizetési kötelezettségnek a harmadik fél tesz eleget a közte és a Felhasználó között érvényben lévő megállapodás alapján, és a harmadik fél a Szolgáltatóval a közöttük fennálló szerződés alapján számol el.

II. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Az Eszközbiztosító létrehozta az Alkalmazást, mint mesterséges intelligencia alapú képfeldolgozó eszközt, amely mint szoftver szerzői jogi védelem alatt áll.

A Honlap egésze kialakítása, tartalmi elrendezettsége és egyéni-eredeti jellege okán szintén szerzői jogi védelemben részesül. A Honlapon található tartalmakhoz (ideértve különösen a fotókat, szöveget, grafikai designt, honlapstruktúrát, színeket, illetve magát a Honlapot, annak kialakításának, elrendezettségének, arculatának egyéni, eredeti jellege okán) fűződő szerzői jog az Eszközbiztosítót illeti meg. A Honlaphoz történő hozzáférés semmilyen szellemi tulajdon-, illetve felhasználási jogot nem keletkeztet (ide nem értve a szabad felhasználás törvényben rögzített eseteit).

Bármely, a Honlapon lévő anyagot kizárólag nem üzleti, hanem magán-, illetve oktatási használatra Eszközbiztosító előzetes és írásos értesítésével ([email protected]) tölthető le vagy nyomtatható ki, de ezen engedélyezett felhasználási módokon kívül a Honlap tartalmának terjesztési, tartalmi és/vagy formai módosítása, továbbítása vagy ismételt hozzáférhetővé tétele az Eszközbiztosító előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. A Honlap harmadik fél honlapjáról (ideértve az Ön által üzemeltetett oldalakat is, beleértve a közösségi platformokat is) történő jelen Honlapra történő hivatkozása az Eszközbiztosító előzetes írásbeli hozzájárulását igényli.

III. FELELŐSSÉG

Eszközbiztosító tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a diagnózis felállításához kizárólag az AIPDerm terméken keresztüli technikai és informatikai hátteret biztosítja, amely alapján a Szolgáltatást a Szolgáltató saját felelősségi körében végzi. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást, ideértve a diagnózis felállítását, a Felhasználó által feltöltött kép és megadott információk alapján végzi, ezek időközbeni változása okán fennálló felelősséget kizárja. Eszközbiztosító különösen az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen a diagnózis felállítása kizárólag a Szolgáltató, illetve közreműködői jogosultsága és felelőssége. Orvosi, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos kérdésekre az Eszközbiztosító munkatársai nem válaszolnak és nem válaszolhatnak.

A törvény által engedett mértékig az Eszközbiztosító és a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért (ideértve a nem vagyoni károkat is) (a továbbiakban: Jogsérelem).

A felelősség kizárása vonatkozik különösen azon tevékenységre, amelyre a Honlapon közzétett információ/tartalom ösztönözte Önt, valamint a Honlap elérhetetlensége, használhatatlansága, illetve az azon elhelyezett információ/tartalom helytelensége, elavultsága, pontatlansága okán bekövetkező Jogsérelemre.

Az Eszközbiztosító és a Szolgáltató kizár továbbá bárminemű Jogsérelemért való felelősséget, amely a Honlap hozzáféréséből vagy annak hiányából, illetve az ott elhelyezett tartalom felhasználásából vagy annak hiányából Önt közvetlenül vagy közvetetten éri. Az Eszközbiztosító és a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap vírusmentességéért vagy egyéb hibás működéséért. A Felhasználót terheli az előbbiekből fakadó javítási, helyreállítási, pótlási költségek.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek az Eszközbiztosító és a Szolgáltató által szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító tevékenységért vagy mulasztásért való felelősség esetén.

IV. HATÁLYBALÉPÉS, MÓDOSÍTÁS

Eszközbiztosító és Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot bármikor módosítsa, a Felhasználók Honlapon történő egyidejű értesítése mellett. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

Intelligence. Redefined.

Power your institution with AIP technology & harness advanced intelligence.