Terms

 

TELEDERMATOLÓGIAI ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁNAK RÉSZLETES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

fogyasztók számára

AIP Medical Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. II. em.

Cg.01-10-141306

 

Jóváhagyás:

Jóváhagyó nevetisztségejóváhagyás időpontja
Kovács Máté Balázs és Fazekas István igazgatósági tagok 2022. március 23

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:ÁSZF) az AIP Medical Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. II. em; cégjegyzékszám: 01-10-141306, adószám: 29193866-2-41; elektronikus elérhetőség: [email protected]; képviselik: Kovács Máté Balázs és Fazekas István igazgatósági tagok együttesen, a továbbiakban: Eszközbiztosító) közreműködésével a https://derm.aip.ai/clinic/semmelweis/sign-up domain alatt (a továbbiakban: Honlap) biztosított teledermatológiai szolgáltatást igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Eszközbiztosító és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

A Honlap egy olyan weboldal, amelyen a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika (a továbbiakban: Szolgáltató) az Eszközbiztosító közreműködésével az Eszközbiztosító tulajdonában álló AIPDerm döntéstámogatási rendszer (a továbbiakban: AIPDerm vagy Alkalmazás) felhasználásával teledermatológiai szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújt a kötelező társadalombiztosítás által nyújtott ellátás keretein belül és annak terhére a Honlapra látogató és ott regisztráló Felhasználóknak.

Ön a Honlap, az AIPDerm és a Szolgáltatás használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért kérjük, a Szolgáltatás használata előtt figyelmesen olvassa el az abban foglaltakat.

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A HONLAP ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

I.1. A Szolgáltatás bemutatása

A Szolgáltató együttműködési megállapodást kötött az Eszközbiztosítóval, amelynek alapján a Szolgáltatás a Honlapon keresztül valósul meg. Az AIPDerm kizárólag webböngészőn keresztül érhető el és használható, így különösen applikáció letöltésére nincs lehetőség.

A Szolgáltatás igénybevételében részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, aki érvényes Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ szám) rendelkezik (a továbbiakban: Felhasználó), aki a Honlapon a szükséges adatainak rögzítésével elektronikusan regisztrál.

Az Eszközbiztosító dermatológiai képfeldolgozási és értékelési automatizált képfeldolgozási és diagnosztikai megoldást készít, széles körű egészségügyi felhasználás céljából. A cél, hogy a lakosság nagy tömegeit lehessen hatékonyan és gyorsan tesztelni/vizsgálni annak megállapítása céljából, hogy további, mélyebb egészségügyi vizsgálatok elvégzése, szakorvosi beavatkozás szükséges-e. A tevékenység magában foglalja a Felhasználó azonosítását, kép elkészítését, a kép automatikus feldolgozását, kiértékelését, szakorvos általi megerősítést és diagnózis felállítását, majd a diagnózis megküldését.

Ennek érdekében az Eszközbiztosító kifejlesztett egy automatizált mesterséges intelligencia alapú képfeldolgozó eljárást, valamint az Alkalmazást, amelyen keresztül a lakosság el tudja érni ezt az értékelő, diagnosztizáló szolgáltatást.

Az Alkalmazást az Eszközbiztosító a Felhasználó számára ingyenesen nyújtja, így a jelen ÁSZF-re nem irányadó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.


I.2. A Szolgáltatás igénybevételének folyamata, regisztráció

A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött azzal, hogy a Szolgáltatásban a jelen ÁSZF, illetve az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával lehet részt venni. A részvételhez a Felhasználónak regisztrálnia kell a Honlapon, azonosítania kell magát, amely során meg kell adnia a személyes adatok közül a kötelezően megadandó adatokat (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, TAJ szám, a rendszerbe való belépéshez szükséges azonosító és jelszó). Az Alkalmazás használatával kapcsolatos adatkezelésre az Eszközbiztosító Adatkezelési Tájékoztatója részletes szabályokat állapít meg. Meglévő felhasználó esetén csak az azonosítóját és egyedi jelszavát kell megadnia a belépéshez és használathoz.

A regisztrációt követően a Felhasználó azonnal tudja használni az Alkalmazást.

A Felhasználók a Honlapon történő Regisztrációt követően jogosulttá válnak:

  • az „Új vizsgálat” gombra kattintva a problémás bőrfelületről képet feltölteni;
  • a bőrelváltozásról a diagnózis felállításának elősegítése érdekében feltett kérdésekre válaszolni (például, hogy a bőr mekkora részét érinti a probléma, mióta áll fenn a probléma, tapasztal-e viszketést, fájdalmat, van-e láza stb.);
  • az AIPDerm Alkalmazás használata révén bőrgyógyászati problémáját azonosíttatni;
  • az AIPDerm által felállított előzetes és emberi beavatkozás nélkül tett diagnózist minden esetben bőrgyógyász szakorvossal felülvizsgáltatni a végleges diagnózist megelőzően;
  • az eset összes körülményétől függően, elektronikus vény részükre történő kiállítására vagy további, személyes konzultációra a Semmelweis Bőrklinikán vagy a területileg illetékes szakrendelőben;
  • ambuláns lap kiállíttatására;
  • e-mailes értesítést kapni az eredményről, amely alapján a Honlapon az „irányítópult” menüpont alatt megtekinthető a diagnózis és a kezelési terv;
  • az AIPDerm teledermatológiai rendszerében lévő vizsgálat Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) előzményként történő rögzíttetésére.

A regisztráció és a felhasználói fiók bármikor indokolás nélkül törölhető, amely alapján a Felhasználó Honlap-felhasználási jogosultsága és így az Eszközbiztosítóval fennálló kapcsolata megszűnik, a Felhasználó adatai az Eszközbiztosító rendszerében visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek. A felhasználói fiók törlése nem eredményezi a folyamatban lévő vizsgálat leállítását, így a Felhasználó továbbra is jogosult marad a diagnózis Szolgáltató részéről történő felállítására, illetve az eredmény EESZT-be történő rögzítésére. A felhasználói fiók esetén tehát a Felhasználó a továbbiakban kizárólag a Szolgáltatótól tud információt kérni folyamatban lévő vizsgálatával összefüggésben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhasználó által a vizsgálathoz megküldött információk (fotók, testfelület konkrét helye, tünetek stb.) – a GDPR-ral összhangban – anonimizáltan, az AIPDerm további fejlesztése érdekében továbbra is megtartásra kerülnek, amelyek azonban már nem minősülnek személyes adatnak.

Tájékoztatjuk, hogy az integrált egészségügyi informatikai rendszerben (e-MedSolution) tárolt adatokat az Eszközbiztosító a felhasználói fiók törlése ellenére sem tudja törölni. Ebben az esetben, Felhasználó ilyen irányú kérésénél tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató adatkezeléssel foglalkozó egységéhez fordulhat, illetve – amennyiben kéri – törlési igényét továbbítjuk a Szolgáltatónak.

II. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Az Eszközbiztosító létrehozta az Alkalmazást mint mesterséges intelligencia alapú képfeldolgozó eszközt, amely mint szoftver szerzői jogi védelem alatt áll.

A Honlap egésze kialakítása, tartalmi elrendezettsége és egyéni-eredeti jellege okán szintén szerzői jogi védelemben részesül. A Honlapon található tartalmakhoz (ideértve különösen a fotókat, szöveget, grafikai designt, honlapstruktúrát, színeket, illetve magát a Honlapot, annak kialakításának, elrendezettségének, arculatának egyéni, eredeti jellege okán) fűződő szerzői jog az Eszközbiztosítót illeti meg. A Honlaphoz történő hozzáférés semmilyen szellemi tulajdon-, illetve felhasználási jogot nem keletkeztet (ide nem értve a szabad felhasználás törvényben rögzített eseteit).

Bármely, a Honlapon lévő anyagot kizárólag nem üzleti, hanem magán-, illetve oktatási használatra Eszközbiztosító előzetes és írásos értesítésével ([email protected]) tölthető le vagy nyomtatható ki, de ezen engedélyezett felhasználási módokon kívül a Honlap tartalmának terjesztési, tartalmi és/vagy formai módosítása, továbbítása vagy ismételt hozzáférhetővé tétele az Eszközbiztosító előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. A Honlap harmadik fél honlapjáról (ideértve az Ön által üzemeltetett oldalakat is, beleértve a közösségi platformokat is) történő jelen Honlapra történő hivatkozása az Eszközbiztosító előzetes írásbeli hozzájárulását igényli.

III. FELELŐSSÉG

Eszközbiztosító tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a diagnózis felállításához kizárólag az AIPDerm terméken keresztüli technikai és informatikai hátteret biztosítja, amely alapján a Szolgáltatást a Szolgáltató saját felelősségi körében végzi. Eszközbiztosító különösen az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen a diagnózis felállítása kizárólag a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika mint Szolgáltató jogosultsága és felelőssége. Orvosi, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos kérdésekre az Eszközbiztosító munkatársai nem válaszolnak és nem válaszolhatnak.

A törvény által engedett mértékig az Eszközbiztosító kizár minden felelősséget a Honlap Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért (ideértve a nem vagyoni károkat is) (a továbbiakban: Jogsérelem).

A felelősség kizárása vonatkozik különösen azon tevékenységre, amelyre a Honlapon közzétett információ/tartalom ösztönözte Önt, valamint a Honlap elérhetetlensége, használhatatlansága, illetve az azon elhelyezett információ/tartalom helytelensége, elavultsága, pontatlansága okán bekövetkező Jogsérelemre.

Az Eszközbiztosító kizár továbbá bárminemű Jogsérelemért való felelősséget, amely a Honlap hozzáféréséből vagy annak hiányából, illetve az ott elhelyezett tartalom felhasználásából vagy annak hiányából Önt közvetlenül vagy közvetetten éri. Az Eszközbiztosító nem vállal felelősséget a Honlap vírusmentességéért vagy egyéb hibás működéséért. A Felhasználót terheli az előbbiekből fakadó javítási, helyreállítási, pótlási költségek.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek az Eszközbiztosító által szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító tevékenységért vagy mulasztásért való felelősség esetén.

IV. HATÁLYBALÉPÉS, MÓDOSÍTÁS

Eszközbiztosító fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot bármikor módosítsa, a Felhasználók Honlapon történő egyidejű értesítése mellett. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

Intelligence. Redefined.

Power your institution with AIP technology & harness advanced intelligence.